VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   Truyện   VietFun Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Thơ Buồn
Thơ Nhí Nhãnh
Thơ Quê Hương
Thơ Thất Tình
Thơ Thời Áo Trắng
Thơ Tình
Thơ Học Trò
Thơ Lục Bát
Thơ Với Hoa
Thơ Xuân
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Thơ Nhí Nhãnh » Trừ Và Cộng
Tác Giả: Kiếp Nhân Gian
Tìm Kiếm:
Trừ đi lòng đen bạc
Cộng thêm dạ thủy chung
Tình yêu lên tiếng hát
Đời sẽ đẹp vô cùng

Trừ đi điều gian ác
Cộng thêm chuyện nghĩa nhân
Tình người lên tiếng hát
Hoa nở cỏi dương trần

Trừ đi bao giả dối
Cộng thêm nhiều chân tình
Để thơ lên tiếng nói
Tỏ rạng ánh bình minh

Kiếp Nhân Gian
  » Tự Bạch...
  » Trừ Và Cộng
  » Bến Bờ Trăm Năm
  » Hát Cùng Thơ
  » Nỗi niềm...
Những Thơ Nhí Nhãnh Khác
  » Tự Tình I
  » Thiếu Nữ Ngủ Ngày
  » Tự Tình III
  » Vịnh Cái Quạt I
  » Chửa Hoang
  » Quả Mít
  » Tự Tình II
  » Làm Lẽ
  » Nhà Sư
  » Già Kén Kẹn Hom
  » Thơ Con Cóc
  » Hồn Lìa Khỏi Xác
  » Đánh Đu