Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   Truyện   VietFun Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Thơ Buồn
Thơ Nhí Nhãnh
Thơ Quê Hương
Thơ Thất Tình
Thơ Thời Áo Trắng
Thơ Tình
Thơ Học Trò
Thơ Lục Bát
Thơ Với Hoa
Thơ Xuân
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Thơ Tình » Đá Ông Chồng Bà Chồng
Tác Giả: Hồ Xuân Hương
Tìm Kiếm:
Khéo léo bày trò tạo hóa công,
Ông chồng đã vậy lại Bà chông.
Tần trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.

Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia có biết xuân già giặn,
Chả trách người ta lúc trẻ trung.

Hồ Xuân Hương
  » Hang Cắc Cớ
  » Động Hương Tích
  » Đánh Cờ
  » Tự Tình III
  » Tự Tình II
  » Tự Tình I
  » Vịnh Cái Quạt II
  » Vịnh Cái Quạt I
  » Tranh Hai Tố Nữ
  » Dệt Vải
  » Già Kén Kẹn Hom
  » Chửa Hoang
  » Duyên Kỳ Ngộ
  » Thương
  » Làm Lẽ
  » Thiếu Nữ Ngủ Ngày
  » Quan Thị
  » Nhà Sư
  » Giếng Nước