VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   Truyện   VietFun Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Thơ Buồn
Thơ Nhí Nhãnh
Thơ Quê Hương
Thơ Thất Tình
Thơ Thời Áo Trắng
Thơ Tình
Thơ Học Trò
Thơ Lục Bát
Thơ Với Hoa
Thơ Xuân
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Thơ Xuân » Thơ Xuân 8 Cách Đọc
Tác Giả: Thơ Hay
Tìm Kiếm:
1. Đọc xuôi :

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trần bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.


2. Đọc ngược:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biéc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta


3. Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi :

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trần bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.


4. Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta


5. Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.


6. Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu, đọc xuôi :

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai


7. Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu, đọc xuôi

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trần bổng
Mắt mỉm cười.


8. Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược :

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.
Thơ Hay
  » Thơ Xuân 8 Cách Đọc
Những Thơ Xuân Khác
  » Chúc Xuân
  » Mùa Xuân Chín
  » Mùa Xuân Mới
  » Xuân Về
  » Rượu Xuân
  » Xuân Tha Hương
  » Xuân Không Mùa
  » Mùa Xuân Gỏ Cửa
  » Bài Thơ Lì Xì
  » Hoa Xuân Đất Việt
  » Xuân
  » Sang Xuân
  » Nụ Cười Xuân
  » Giao Thừa
  » Túi Ba Gang
  » Ngày Xuân Thơ Rượu
  » Mùa Xuân Chín